Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat

A Dinasztia Tankönyvkiadó (címe: 1158. Budapest, Késmárk u. 7/b., tel: 1/414-0363, e-mail címe: info@dinasztia.hu) webáruházába történő regisztrációval vagy a hírlevelére történő feliratkozásával minden további feltétel nélkül, a 2011. évi CXII. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 20. § (1) szakasza alapján önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Dinasztia Tankönyvkiadó Kft. (1158. Budapest, Késmárk u. 7/b.) a regisztráció során megadott adatait vagy hírlevél esetében a jelentkezési lapon rögzített adatait (név, felhasználónév, jelszó, lakcím, születési dátum, munkahely, munkahely OM kódja, email cím, telefonszám, oktatott tantárgy és osztály) a saját adatbázisában rögzítse, és azokat a nyilatkozatban és az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, a regisztráció, illetve a Hírlevélre történő feliratkozás tartama alatt nyilvántartsa és kezelje.  A Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., a feliratkozók megadott adatait bizalmasan, az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és azokat harmadik személy részére nem adja át. A Dinasztia Tankönyvkiadó Kft. nem vállal felelősséget az adatkezelés során az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok által előidézett kárért.

A regisztrációval és a Hírlevélre történő feliratkozással minden további feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy az Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., adatait információs bázisa megteremtéséhez, illetve fenntartásához használja fel.

A Hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul továbbá ahhoz, hogy címzett postai küldemény, elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű kommunikációs eszköz útján a  Dinasztia Tankönyvkiadó Kft. a saját reklám és marketingakcióiról tájékoztatást adjon, illetve küldjön részére.  A hírlevél havonta 1-2 alkalommal kerül kiküldésre.

Az adatkezelés célja a regisztráció esetében a későbbi vásárlás megkönnyítése, míg a hírlevél esetében a jogosultak számára a hírlevél kiküldésének lehetősége, a feliratkozók - nem teljes körű - tájékoztatása különleges akciókról/kedvezményekről/újdonságokról, szakmai hírekről, a Dinasztia Tankönyvkiadó Kft. szervezésében megrendezett szakmai rendezvényekről. Az adatkezelés a 2011. évi CXII. törvény alapján, hozzájáruláson alapul. Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra Nagy Zsuzsa (1158 Budapest, Késmárk u. 7/b.) jogosult.

Az adatkezelés időtartama, a regisztrációtól, illetve a feliratkozástól addig az időpontig tart, amíg a Dinasztia Tankönyvkiadó Kft. által biztosított leiratkozási, törlési lehetőséggel a jogosult nem él. A regisztráció törlése, illetve a Hírlevélről történő leiratkozás bármikor korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen megtehető, az adatkezelés megszüntetése, az adatok törlése kezdeményezhető, illetőleg a reklám küldésének megtiltása iránti igény bejelenthető a Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., 1158. Budapest, Késmárk u. 7/b. alatti címén, illetve a info@dinasztia.hu e-mail címen. A regisztrált személy, illetve a Hírlevélre jelentkező bármikor kérelmezheti tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, illetve személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A Hírlevélre jelentkező a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-59567/2012

A terméket a kosárba raktam.

Tovább nézelődöm, vissza a termékekhez
Kosár megtekintése és fizetés
;